SL Poland jest przedsiębiorstwem realizującym inicjatywę zrównoważonego rozwoju. Kwestie środowiska, BHP, etyki czy praw człowieka i warunków zatrudnienia są realizowane tak, aby dbać o ludzi i środowisko. Aby je chronić SL Poland przyłączyło się do idei propagowanej przez Drive Sustainability, które zrzesza branżę motoryzacyjną i utworzyło m.in. wytyczne dla swoich dostawców tak, aby i oni mogli utrzymać standardy i przekazywali je dalej swoim dostawcom. Wytyczne są pogrupowane w cztery kategorie:

  • Środowisko
  • BHP
  • Etyka biznesowa
  • Prawa człowieka i warunki zatrudnienia

Każda z nich zawiera liczne punkty, które były analizowane pod kątem tego, w jaki sposób organizacja powinna działać, aby zminimalizować ingerencję w środowisko, ulepszyć procesy, tym samym wspierając zasady zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji, a to wszystko w trosce o dobro ludzi i środowisko. Zrównoważony rozwój traktowany jest jako jeden z priorytetów w kulturze organizacyjnej SL Poland.