Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez SL Poland Sp. z o.o.;
 2. Zasady korzystania z portalu www.slpoland.com, w tym wykorzystywania plików cookies;
 3. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

1.2. SL Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – tzw. RODO).

1.3. SL Poland Sp. z o.o. w szczególności:

 • Ogranicza zbieranie danych do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane;
 • Nie przechowuje danych dłużej niż wynika to z celu, dla którego zostały zebrane, przepisów prawa lub okresu, po którym przedawnią się roszczenia związane z przetwarzaniem danych; przechowywanie danych osobowych dłużej jest możliwe wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie;
 • Realizuje prawa osób, których dane dotyczą;
 • Wdraża środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
 • Nie przekazuje zebranych danych innym osobom lub podmiotom bez podstawy prawnej.

1.4. Dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli są wykorzystywane w następujących celach:

 • Wykonywania zawartych umów, jak i podejmowania działań przed zawarciem umowy;
 • Wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym:
  • Utrzymywania kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami, kontrahentami;
  • Oferowania swoich usług i produktów;
  • Poszukiwania podwykonawców i dostawców;
  • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
  • Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  • Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
  • W ramach grupy kapitałowej SL Corporation dla celów administracyjnych.

1.5. Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w następujących celach:

 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

1.6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

1.7. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

 • Ze stron internetowych;
 • Z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz SL Poland Sp. z o.o.);
 • Ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
 • Ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

1.8. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • Podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

1.9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

1.10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SL Poland Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SL Poland Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

1.11. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

1.12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.

2. Polityka Cookies

2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe należące do SL Poland Sp. z o.o. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci tabletu lub smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową).

2.2. Pliki cookies i podobne technologie są wykorzystywane dla Państwa wygody, m.in. po to, by podczas korzystania ze strony www… zwanej dalej „portalem”, dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.

2.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z portalu w następujących celach:

 • Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na portalu i pokazywania, że są zalogowani;
 • Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • Zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 • Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do portalu;
 • Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Dostosowywania zawartości portalu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron portalu;
 • Dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z portalu;
 • Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających portal poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2.4. Rodzaje plików Cookies

2.4.1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:

 • Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 • Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
 • Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 • Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2.4.2 Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

2.4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

2.4.4. W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

2.4.5. Ograniczenie możliwości stosowania plików cookies może jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności portalu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

2.4.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (należy kliknąć w dany link):

2.5.   Dane eksploatacyjne i analityka

Administrator może korzystać w portalu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na portalu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające portal. Administrator korzystając z powyższych usług na portalu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących portal oraz sposób ich zachowania na portalu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, adres IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

2.6.   Postanowienia końcowe

Na niniejszym portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. SL Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w niniejszym portalu.

Privacy Policy

1. Information on personal data processing

1.1. A data controller is SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

1.2. SL Poland Sp. z o.o. processes personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, “GDPR”).

1.3. In particular, SL Poland Sp. z o.o.:

 • minimises the collection of data as necessary to achieve the goal for which the data are collected;
 • does not retain the data for more than necessary given the goal for which the data are collected, legal regulations and the limitation period applicable to data processing claims; personal data may be stored for a longer period solely for legitimate and lawful reasons;
 • enables data subjects to exercise their rights;
 • implements organisational and technical measures to protect the personal data it processes;
 • does not share the data with other persons or entities without legitimate basis.

1.4. Personal data of the company’s business partners and representatives of the company’s business partners are used for the following purposes:

 • to perform agreements and take actions before the execution of an agreement;
 • fulfil the data controller’s legal obligations;
 • stemming from the data controller’s legitimate interests, including:
  • maintaining relationships with its business partners, customers, suppliers;
  • offering its services and products;
  • searching for subcontractors and suppliers;
  • identifying and preventing abuses;
  • ensuring business security;
  • defining, pursuing and defending claims;
  • preparing statements, analyses and statistics for internal purposes;

1.5. Personal data of candidates for a job are used for the following purposes:

 • to conduct recruitment;
 • purposes stemming from the data controller’s legitimate interests, i.e. defining, pursuing and defending claims.

1.6. Personal data may be also processed on the basis of the data subject’s consent for the purpose specified in the consent. The consent may be withdrawn at any time, which will be without prejudice to the compliance of the data processing before the withdrawal.

1.7. Personal data may also come from other lawful sources, like:

 • websites;
 • banks (bank account numbers where payments to SL Poland Sp. z o.o. come from);
 • public sources, including the National Court Register, the Record of Business Activity;
 • sources of limited access, e.g. Credit Information Bureau (BIK), Business Information Bureau (BIG).

1.8. Personal data may be disclosed to the following recipients:

 • entities operating or providing telecommunications and IT systems;
 • entities providing advisory, consultancy, audit, debt collection services and legal, tax or HR support;
 • entities offering payment services (banks, payment institutions);
 • entities providing physical protection of the data controller’s facilities;
 • entities carrying out post office or courier activity;
 • other entities, if data must be disclosed for legal reasons.

1.9. Personal data may be transmitted outside the European Economic Area (to third states) on the basis of relevant legal protective regulations approved by the European Commission, i.e. standard contractual clauses on personal data protection.

1.10. Anyone whose personal data are processed by SL Poland Sp. z o.o. has the right of access, right to rectification, right of erasure, right of restriction to processing, right of objection and right of data portability. To exercise your rights, file a relevant request to the registered office of SL Poland Sp. z o.o. The scope of each right and circumstances where the right can be used are set out by law.

1.11. Anyone has the right to lodge a complaint with the Chairman of the Personal Data Protection Office if they decide that the processing of their personal data violates legal regulations.

1.12. The Data Controller appointed the Data Protection Officer, who can be contacted in all matters related to personal data processing by e-mail at rodo@slworld.com or in writing at the Data Controller’s address.