Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają: interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego.

Dzięki temu misja, wizja i wartości firmy nie tylko funkcjonują w sferze biznesowej, ale przekładamy je również na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też swoimi działaniami wspieramy lokalne społeczności. Angażując się wraz ze swoimi pracownikami wspomagamy rzeczowo, finansowo i na zasadach wolontariatu pracowniczego wybrane przedsięwzięcia.  Nawiązujemy współpracę z organizacjami w miejscach, w których mieszkamy i pracujemy. Wywieramy pozytywny wpływ na innych.

Przykładowe inicjatywy, w które się angażujemy:

Festiwal Nauki i Techniki w Żorach  jest realizowany w oparciu o współpracę instytucji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Wydarzenie dostarcza rzetelnej informacji na temat możliwości edukacyjnych, rozwoju zawodowego oraz rynku pracy uwzględniając szczególnie rozwój nowych technologii.

Od 2017 roku SL Poland sponsoruje oraz bierze aktywny udział w festiwalu, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi i ukazanie im ścieżki od edukacji do rynku pracy. Podczas wydarzenia są prezentowane zaskakujące wynalazki, organizowane gry symulacyjne oraz warsztaty. W festiwalu biorą udział dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SL Poland rok rocznie jest reprezentowane przez Łukasza Korczyka – dyrektora operacyjnego naszej firmy.

 

W Żorach to majowe wydarzenie wpisało się już na stałe do kalendarza imprez miejskich. Co roku odbywa się pod patronatem prezydenta miasta, a także przyciąga coraz to więcej uczestników, którym na sercu leży poprawa komfortu niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym. SL Poland poprzez dofinansowanie oraz wolontariat  pracowników włączyło się w organizację Dnia Godności.

Idee towarzyszące corocznym obchodom Dnia Godności to propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym stereotypom i uprzedzeniom.

Wspieraliśmy drużynę Team FlyUp, umożliwiając jej udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych w maju 2019 roku. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Żor otrzymali przepustkę do olimpiady za niezwykle precyzyjny i niesamowicie zaawansowany oraz wymagający niecodziennych umiejętności programowania projekt techniczny statku powietrznego. Jesteśmy dumni, że taki zespół mógł reprezentować nas w USA.

SL Poland odpowiedział na list do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji. Pomocnicy Świętego Mikołaja z SL Poland przekazali prezenty pod choinkę, sami otrzymując ręcznie robione dary w podziękowaniu.

Odpowiadając na zainteresowanie  SL Poland, otworzyliśmy drzwi i zorganizowaliśmy wycieczki po  fabryce dla uczniów szkół i podopiecznych ośrodków. W rolę przewodników wycieczki wcielili się pracownicy.  Największe wrażenie zrobiły na zwiedzających  “roboty”. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać dzieciom i młodzieży fabrykę.

Z bardzo dużym odzewem ze strony pracowników SL Poland spotkała się zbiórka elektrośmieci na rzecz żorskiego Przedszkola nr 19 im. Juliana Tuwima. Pracownicy oraz firma zebrała w sumie ponad 350 kg elektrośmieci! Środki za zebrany sprzęt przeznaczone zostały na potrzeby przedszkola i jego wychowanków. 

W listopadzie 2019 roku odbyły się Śląskie Dni Treningowe Olimpiad Specjalnych w Żorach, w które z radością włączyło się SL Poland wraz z pracownikami. Wydarzenie w wyjątkowy sposób wspiera zawodników, którzy podczas niego rozwijają się zarówno fizycznie jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Inicjatywa ma również oddziaływać na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, stara się przełamywać stereotypy, przyczyniać się do lepszego zrozumienia i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją służby zdrowia podczas pierwszej fali nowego korona wirusa wiosną 2020 roku, SL Poland pośpieszyło z pomocą Szpitalowi Miejskiemu w Żorach, przekazując na ich rzecz środki ochrony osobistej: kombinezony ochronne, przyłbice, gogle oraz maseczki ochronne.

SL Poland dołączyło do współorganizowania projektu „Kuchnie Świata w Żorach”, którego celem jest zapoznanie się z kulturą koreańską. Dzień kultury koreańskiej obfitował w wiele atrakcji: degustację potraw koreańskich, pokaz tradycyjnych strojów, konkurs wiedzy o Korei oraz pokaz filmowy w Kinie na starówce.