Kultura organizacyjna firmy to jeden z ważniejszych filarów  sukcesu SL Poland dlatego też misja, wizja, wartości oraz długoterminowa strategia firmy są wspólne dla wszystkich zakładów SL Corporation. Są ustanowione i przeglądane celem zapewnienia im ciągłej przydatności przez najwyższe kierownictwo oraz zatwierdzone przez CEO.

SL Poland dąży do tego, aby stać się długoletnią firmą, która doceniając wartość pracowników realizuje wizję i społeczną  odpowiedzialność biznesu w lokalnej społeczności.

SL Poland osiąga zrównoważony rozwój poprzez budowanie wyższych kompetencji organizacyjnych oraz skoncentrowaniu się na podstawowej działalności z zaangażowaniem się w strategie klienta identyfikując jego potrzeby. 

Strategia firmy jest weryfikowana corocznie w oparciu o cele biznesowe, misję i wizję firmy. Zdefiniowana strategia jest mierzalna, a cele są osiągane w określonym przedziale czasowym i alokowane na procesy organizacji.