Umowa o pracę
Żory
Opublikowano 1 tydzień temu

Poszukujemy kandydatów/-ki na stanowisko: operatora/-kę linii montażu.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • montaż podzespołów zgodnych z instrukcją i wymaganiami jakościowymi oraz ilościowymi;
 • weryfikowanie jakości wykonanych podzespołów z wykorzystaniem podstawowych urządzeń pomiarowych;
 • odstawienie gotowych produktów na wyznaczony obszar;
 • przestrzeganie zasad BHP;
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

Nasze wymagania:

 • umiejętność pracy manualnej;
 • wysoka samokontrola.
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowych atutem;
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym;

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę bezpośrednio z SL Poland
 • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym
 • zatrudnienie od 19/08/2024
 • Comiesięczne premie/dodatki za staż
 • Premie roczne
 • Coroczne podwyżki
 • Kartę vendingową na napoje;
 • Dodatki wakacyjne, kulturalne i świąteczne
 • Imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, Medicover i karty Multisport
 • Możliwość doszkalania i podwyższania umiejętności
 • Pracę w życzliwym i wspierającym się zespole.

Cechy oferty pracy

Wynagrodzenie

4550-5050 zł brutto/mies.

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

Prosimy o umieszczenie zgody na CV:

“Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy także umieścić na CV:

„Ponadto wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

Klauzula Informacyjna

Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca przetwarzania danych osobowych

1)    Dostarczył Pan/i swoje dane osobowe do SL Poland Sp. z o.o.. Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

2)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a)    udziału w aktualnym procesie rekrutacyjnym (podstawa prawna: podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tych przepisach, i zgoda w przypadku pozostałych danych); b)    udziału w przyszłych rekrutacjach, w przypadku wyrażenia dodatkowej odrębnej zgody (podstawa prawna: zgoda); c)    ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy administratora).

3)    Przekazanie danych osobowych w aplikacji (CV) wykraczających poza wymagane w przepisach prawa pracy, biorąc pod uwagę dobrowolne i świadome takie działanie kandydata, będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

4)    Nieplanowane przekazanie aplikacji (CV) dowolnym kanałem do administratora w momencie, gdy administrator nie prowadzi rekrutacji, lub gdy aplikacja nie dotyczy prowadzonej aktualnie rekrutacji, biorąc pod uwagę dobrowolne i świadome takie działanie kandydata, będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłej rekrutacji. Do decyzji administratora pozostanie, czy przyjąć taką aplikację, czy też ją odrzucić, jednocześnie usuwając otrzymaną aplikację (CV).

5)    Wyrażoną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

6)    Aby uczestniczyć w procesie rekrutacji, podanie danych określonych w Kodeksie pracy jest wymagane przepisami prawa, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.

7)    Dane Pani/Pana będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, przez maksymalnie 2 lata, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8)    Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a)    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; b)    podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne; c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną; d)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

9)    Pani/Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

10) Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek w siedzibie SL Poland Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

11) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

12) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo|a|slworld.com lub pisemnie na adres administratora.