Privacy Policy (EN)

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa:

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez SL Poland Sp. z o.o.;

2. Zasady korzystania z portalu www.slpoland.com, w tym wykorzystywania plików cookies;

3. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.

1.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest SL Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 44-240 Żory.

1.2. SL Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – tzw. RODO).

1.3. SL Poland Sp. z o.o. w szczególności:

 • Ogranicza zbieranie danych do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane;
 • Nie przechowuje danych dłużej niż wynika to z celu, dla którego zostały zebrane, przepisów prawa lub okresu, po którym przedawnią się roszczenia związane z przetwarzaniem danych; przechowywanie danych osobowych dłużej jest możliwe wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie;
 • Realizuje prawa osób, których dane dotyczą;
 • Wdraża środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych;
 • Nie przekazuje zebranych danych innym osobom lub podmiotom bez podstawy prawnej.

1.4. Dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli są wykorzystywane w następujących celach:

 • Wykonywania zawartych umów, jak i podejmowania działań przed zawarciem umowy;
 • Wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym:
  • Utrzymywania kontaktów z partnerami handlowymi, klientami, dostawcami, kontrahentami;
  • Oferowania swoich usług i produktów;
  • Poszukiwania podwykonawców i dostawców;
  • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
  • Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  • Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
  • W ramach grupy kapitałowej SL Corporation dla celów administracyjnych.

1.5. Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w następujących celach:

 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

1.6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

1.7. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

 • Ze stron internetowych;
 • Z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz SL Poland Sp. z o.o.);
 • Ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
 • Ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

1.8. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, kadrowo-płacową;
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • Podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

1.9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

1.10. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez SL Poland Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SL Poland Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

1.11. Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

1.12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@slworld.com lub pisemnie na adres administratora.

2.      Polityka Cookies

2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe należące do SL Poland Sp. z o.o. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci tabletu lub smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową).

2.2. Pliki cookies i podobne technologie są wykorzystywane dla Państwa wygody, m.in. po to, by podczas korzystania ze strony www… zwanej dalej „portalem”, dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.

2.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z portalu w następujących celach:

 • Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na portalu i pokazywania, że są zalogowani;
 • Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • Zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 • Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do portalu;
 • Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Dostosowywania zawartości portalu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron portalu;
 • Dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z portalu;
 • Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających portal poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2.4. Rodzaje plików Cookies

2.4.1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:

 • Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 • Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
 • Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 • Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2.4.2 Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

2.4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

2.4.4. W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

2.4.5. Ograniczenie możliwości stosowania plików cookies może jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności portalu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

2.4.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (należy kliknąć w dany link):

2.5.   Dane eksploatacyjne i analityka

Administrator może korzystać w portalu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na portalu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające portal. Administrator korzystając z powyższych usług na portalu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących portal oraz sposób ich zachowania na portalu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, adres IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

2.6.   Postanowienia końcowe

Na niniejszym portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. SL Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w niniejszym portalu.