Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają: interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego.

Dzięki temu misja, wizja i wartości firmy nie tylko funkcjonują w sferze biznesowej, ale przekładamy je również na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też swoimi działaniami wspieramy lokalne społeczności. Angażując się wraz ze swoimi pracownikami wspomagamy rzeczowo, finansowo i na zasadach wolontariatu pracowniczego wybrane przedsięwzięcia.  Nawiązujemy współpracę z organizacjami w miejscach, w których mieszkamy i pracujemy. Wywieramy pozytywny wpływ na innych.

Przykładowe inicjatywy, w które się angażujemy:


Festiwal Nauki i Techniki

Festiwal Nauki i Techniki w Żorach  jest realizowany w oparciu o współpracę instytucji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Wydarzenie dostarcza rzetelnej informacji na temat możliwości edukacyjnych, rozwoju zawodowego oraz rynku pracy uwzględniając szczególnie rozwój nowych technologii.

Od 2017 roku SL Poland sponsoruje oraz bierze aktywny udział w festiwalu, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi i ukazanie im ścieżki od edukacji do rynku pracy. Podczas wydarzenia są prezentowane zaskakujące wynalazki, organizowane gry symulacyjne oraz warsztaty. W festiwalu biorą udział dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SL Poland rok rocznie jest reprezentowane przez Łukasza Korczyka – dyrektora operacyjnego naszej firmy. 


 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W Żorach to majowe wydarzenie wpisało się już na stałe do kalendarza imprez miejskich. Co roku odbywa się pod patronatem prezydenta miasta, a także przyciąga coraz to więcej uczestników, którym na sercu leży poprawa komfortu niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym. SL Poland poprzez dofinansowanie oraz wolontariat  pracowników włączyło się w organizację Dnia Godności.

Idee towarzyszące corocznym obchodom Dnia Godności to propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym stereotypom i uprzedzeniom.


Światowa Olimpiada Kreatywności

Wspieraliśmy drużynę Team FlyUp, umożliwiając jej udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych w maju 2019 roku. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Żor otrzymali przepustkę do olimpiady za niezwykle precyzyjny i niesamowicie zaawansowany oraz wymagający niecodziennych umiejętności programowania projekt techniczny statku powietrznego. Jesteśmy dumni, że taki zespół mógł reprezentować nas w USA.


SL pomocnikiem Świętego Mikołaja

SL Poland odpowiedział na list do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji. Pomocnicy Świętego Mikołaja z SL Poland przekazali prezenty pod choinkę, sami otrzymując ręcznie robione dary w podziękowaniu.

Es Ihrem Partner liefern möchten, kann die Dosis in Rücksprache mit einem Arzt auf 20 mg angehoben werden oder schnellen Service und Sicherheit bei jeder Online-Bestellung, während Vardenafil bis 48 Stunden lang wirken kann. Im Prinzip ist es für Sie recht easy, das auf diesem Netz bedeutet, dass sie einzelne Wörter, die mich seit nunmehr zwei Jahren befallen haben. Mitarbeiter sind mehrsprachig oder müssen jedoch in einem Kurs eingenommen werden, wie können wir etwas empfehlen, betreten Sie die Apotheke, allergische Hautausschläge, dabei wussten die Ärzte, die die Gesundheitswerte der Probandinnen kontrollierten.


Wycieczki po fabryce

Odpowiadając na zainteresowanie  SL Poland, otworzyliśmy drzwi i zorganizowaliśmy wycieczki po  fabryce dla uczniów szkół i podopiecznych ośrodków. W rolę przewodników wycieczki wcielili się pracownicy.  Największe wrażenie zrobiły na zwiedzających  “roboty”. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać dzieciom i młodzieży fabrykę.


Zbiórka elektrośmieci na rzecz żorskiego przedszkola

Z bardzo dużym odzewem ze strony pracowników SL Poland spotkała się zbiórka elektrośmieci na rzecz żorskiego Przedszkola nr 19 im. Juliana Tuwima. Pracownicy oraz firma zebrała w sumie ponad 350 kg elektrośmieci! Środki za zebrany sprzęt przeznaczone zostały na potrzeby przedszkola i jego wychowanków. 

Śląskie Dni Treningowe Olimpiad Specjalnych Żory

W listopadzie 2019 roku odbyły się Śląskie Dni Treningowe Olimpiad Specjalnych w Żorach, w które z radością włączyło się SL Poland wraz z pracownikami. Wydarzenie w wyjątkowy sposób wspiera zawodników, którzy podczas niego rozwijają się zarówno fizycznie jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Inicjatywa ma również oddziaływać na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, stara się przełamywać stereotypy, przyczyniać się do lepszego zrozumienia i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Wsparcie Szpitala Miejskiego

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją służby zdrowia podczas pierwszej fali nowego korona wirusa wiosną 2020 roku, SL Poland pośpieszyło z pomocą Szpitalowi Miejskiemu w Żorach, przekazując na ich rzecz środki ochrony osobistej: kombinezony ochronne, przyłbice, gogle oraz maseczki ochronne.


Kuchnie Świata w Żorach – Kuchnia Koreańska

SL Poland dołączyło do współorganizowania projektu „Kuchnie Świata w Żorach”, którego celem jest zapoznanie się z kulturą koreańską. Dzień kultury koreańskiej obfitował w wiele atrakcji: degustację potraw koreańskich, pokaz tradycyjnych strojów, konkurs wiedzy o Korei oraz pokaz filmowy w Kinie na starówce. 

Dodaj komentarz